เกี่ยวกับเรา

สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ธันยพร เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ ต. ละหาร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง เปิดให้บริการ ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งยังให้บริการฝากเสียภาษีประจำปี (ต่อทะเบียน) ทำพ.ร.บ. ประกันภัยรถ และรับฝากแจ้ง โอน, ย้าย, เปลี่ยนสีรถ, เปลี่ยนเครื่องยนต์, เปลี่ยนลักษณะอื่นๆ ของรถ ฯลฯ ให้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถบรรทุก และรถใหญ่ทุกประเภท

และเรายังเป็นศูนย์บริการ ติดตั้งระบบ GPS สำหรับรถใหญ่ รถสิบล้อ รถบรรทุก รถตู้ รถบัส รถพ่วง รถหัวลาก ให้กับลูกค้าในอำเภอปลวกแดง ระยอง และบริเวณใกล้เคียง ภายใต้แบรนด์ 360Tracking โดยได้ผ่านมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถออกใบรับรอง เพื่อไปต่อภาษีได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gps360east.com

บริการของเรา

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเสียภาษี พ.ร.บ. และประกันภัยรถ

ถาม: สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. คืออะไร ?
ตอบ: คือ สถานตรวจสภาพรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ก่อนเสียภาษีประจำปี ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก

ถาม: รถที่ต้องนำมาตรวจสภาพ ต้องมีอายุกี่ปี ?
ตอบ: สำหรับรถยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
และ รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี)

ถาม: ไม่มี พ.ร.บ. สามารถเสียภาษีได้ไหม ?
ตอบ: ไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ. เป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และทางกรมการขนส่งต้องใช้ประกอบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย

ถาม: รถทะเบียนขาดเกิน 3 ปี สามารถเสียภาษีได้ไหม ?
ตอบ: ได้ ต้องทำการแจ้งระงับทะเบียน แล้วแจ้งจดใหม่ พร้อมนำรถไปตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และต้องเสียภาษีย้อนหลังด้วย

ถาม: จะนำรถมาตรวจสภาพ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ: สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หากไม่มีสมุด สามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนแทนได้ (ตัวถ่ายเอกสาร)

ถาม: ติดตั้ง CNG จากโรงงาน จะต่อภาษี ต้องตรวจสภาพอย่างไร
ตอบ: ในการต่อภาษีประจำปี ปีที่ 4 จะต้องนำรถไปตรวจสภาพ CNG (NGV) ที่สถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด(NGV) ที่ได้รับใบอนุญาติจากกรมการขนส่งทางบก

ถาม: แล้วถ้าติดตั้ง LPG จะต่อภาษี ต้องตรวจสภาพอย่างไร
ตอบ: ในการต่อภาษีประจำปี ปีที่ 6 นับจากวันที่ติดตั้ง จะต้องนำรถไปตรวจสภาพ LPG ที่สถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ ที่ได้รับใบอนุญาติจากกรมการขนส่งทางบก

ถาม: รถตู้ รถบัส รถบรรทุก พ่วง หัวลาก ไม่ติด GPS ต่อภาษีไม่ได้หรอ
ตอบ: ใช่ จะไม่สามารถต่อภาษีได้ ฉะนั้นต้องทำการติดตั้ง GPS ก่อนไปต่อภาษี สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ www.gps360east.com

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ สถานตรวจสภาพรถ ธันยพร เซอร์วิส

เลขที่ 718 หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงาน โทร: 038-015213
พรบ. และประกันภัย โทร: 080-5683522
โอนย้ายแจ้งเปลี่ยนสี อื่นๆ โทร: 081-4292405
Email: tro_53@hotmail.com
Facebook: TanyapornSV